Referinsjes

Referinsjes

"Annewiep gaf als interim manager twee jaar leiding aan Stichting Welzijn 'Het Bolwerk'. Vanuit een bijna natuurlijke grondhouding heeft ze met veel inzet, kennis van zaken en op een deskundige en enthousiaste manier haar functie uitgeoefend. Ze had bij elk proces een duidelijke visie en hanteerde een heldere koers waarbij ze toch ook goed luisterde naar de wensen van de medewerkers. [..] Het welbevinden van de medewerkers, de zichtbaarheid en noodzaak van welzijn in de samenleving waren cruciaal voor Annewiep en voortdurend de rode draad in onderhandelingssituaties. [..] Annewiep heeft in de afgelopen twee jaar laten zien dat ze mensen verbindt en beweegt. Ze heeft een lastige en zware klus tot een goed einde gebracht."

Freek Abma (bestuursvoorzitter Stichting Welzijn 'Het Bolwerk')

"Voor mij is Annewiep een inspirerende persoonlijkheid die in staat is strategische vraagstukken naar de essentie terug te brengen en op een begrijpelijke manier te vertalen naar concrete acties. Enthousiast, deskundig en nuchter, maar bovenal met grote betrokkenheid voor de mensen voor wie en met wie ze een klus klaart. Wanneer je met Annewiep aan een project werkt, weet je waar je aan toe bent. Afspraak is afspraak, een goede werksfeer met ruimte voor ieders inbreng en we staan als team voor het resultaat!"

Gerard de Haan (hoofd afdeling Staf en Welzijn gemeente Menameradiel)

"As Protestantse Gemeente Burgum wienen wy ta oan in nije omskriuwing fan ús fisy en missy. Wy hienen immen nedich om ús te helpen by it proses om te kommen ta dy nije fisy en missy. Yn de persoan fan Annewiep Bloem binne wy dêr op treflike wize yn slagge. Op in iepen en kreative wize hat hja meiholpen om dit proses op te starten fia acht gesprekgroepen. Der ûntstiene tige libbene petearen. Dat hat resultearre yn in missy en fisy dêr't minsken yn in mienskiplike gearkomste op reagearje koenen. Wy binne as tsjerkerie tige ynnaam mei sawol it proses as it einprodukt. Mei tank oan de weardefolle ynbring fan Annewiep benammen yn it proses".

Gerk van der Veen, skriba Protestantse Gemeente Burgum

"Mei Annewiep wurkje giet as fansels. Se fielt de saken goed oan en is sterk yn it byinoar bringen fan belied en praktyk. Dat wie nedich foar it ûndersyk 'Hokker taal prate jo', oer it gebrûk en ferlet fan (streek)taal yn de (âlderein)soarch. Annewiep brocht yn it ûndersyk de belutsen partijen (soarchynstellings en -opliedings byinoar en soarge derfoar dat de gearwurking noflik ferrûn."

Fokke Jagersma, Afûk