De nieuwe route

De nieuwe route gaat over vernieuwing in het sociaal domein. Van keukentafelgesprek naar huiskamergesprek. Het netwerk actief betrekken bij een zorgvraag, samen besluiten over wat de beste oplossing is, samen de regie houden. De gemeente Leeuwarderadeel én noordwest Fryslân experimenteren hier mee in samenwerking met en onder begeleiding van Anke Siegers. Sa kin it ek! Meer weten? Kijk op www.datishelder.com.